Start of menu
Close Menu

VERZEND UW DOCUMENTEN / SEND YOUR DOCUMENTS

American Express heeft de wettelijke plicht om zijn kaarthouders te identificeren en te verifiëren. Om aan deze plicht te kunnen voldoen verzoeken wij u twee aparte documenten op te sturen en de hieronder gevraagde informatie in te vullen voor iedere houder van een extra kaart op uw kaartrekening.
Voor identificatie: een kopie van een geldig identiteitsbewijs – paspoort of Europees identiteitsbewijs (uitgegeven in een EU of EER land)
Voor verificatie: een Nederlands rijbewijs ( Beschikt u niet over een Nederlands rijbewijs, dan kunt u de voorkant van een bankpas insturen )
Via deze beveiligde online omgeving kunt u de twee aparte documenten veilig versturen. Elke kopie van de vereiste documenten dient duidelijk, goed leesbaar en geldig te zijn op het moment van insturen.
Voor meer informatie en tips over het veilig versturen van een document verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen.
Als de documenten niet ( tijdig ) worden ingestuurd dan worden de extra kaarten op uw kaartrekening geblokkeerd en uiteindelijk geannuleerd
American Express has a legal obligation to identify and verify its card members. To comply with this obligation we request you to fill out the below requested details and upload two separate documents for each of the supplementary card holders on your account.
For identification: a copy of a valid Passport or European ID (issued in a EU or EEA country).
For verification: a Dutch Drivers Licence ( when no Dutch Drivers Licence available the front of a bankcard )
You can safely send the two separate documents via this secure online tool. Each copy of the required documents should be clear, legible and valid on the date of uploading.
For more information and advice on how to make a safe copy of a document, please go to the frequently asked questions.
If the documents are not uploaded ( within due time ) the supplementary cards on your account will be blocked and ultimately cancelled.
Voor hoeveel houders van een extra kaart gaat u documenten uploaden ?
How many supplementary card holders are you uploading documents for?
Voor uw veiligheid verzoeken wij u onderstaande karakters in te voeren
For your safety please enter the following characters
Ga verder / Continue